WELCOME TO MY DREAMS

неделя, 14 август 2016 г.

SLOW DANCESLOW DANCE / Танцувай бавно...
Наблюдавал ли си понякога децата в луна парка?
Или пък чул ли си как пада дъждът по земята?
Наблюдавал ли си лудия полет на пеперудата?
Загледа ли се понякога в залеза на слънцето?
По -добре се отпусни.
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.

Музиката не продължава за винаги.
Tичаш ли като подгонена сърна по цял ден?
Когато питаш някого “как си”
Чуваш ли отговора?
Дали вечер си лягаш прегърнал мислите за стотици грижи?

По -добре се отпусни.
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.

Казал ли си някога на детето си “това ще го направим утре”
И в бързината си не видя тъгата му?
Загуби контакт, остави едно старо приятелство да завехне
Защото никога нямаше време да се обадиш и кажеш ”здравей”,
По -добре се отпусни.
Не танцувай толкова бързо.
Животът е кратък.

Музиката не продължава за винаги.
Когато тичаш като луд,
Губиш половината радост от пътуването.
Като че ли хвърляш един подарък, който не отвори.
Животът не е спринт...

Затова отпусни се, чуй музиката.
Преди да спре песента...

This channel is not a commercial! The Visual and Sound used remain the property of the respectful copyright owners. THANK YOU!

My work only for entertainment.

Music: httpwww.jamendo.com

неделя, 22 май 2016 г.

Цветна Приказка / Flowers Story -- music Sergey ChekalinЕдно време, отдавна, много отдавна, на Земята имало само Черно и Бяло.
Хора и треви, животни и цветя, планини и гори, реки и морета били бели и черни.
Бог се смилил над Земята ,та нови краски създал.
На Червеното дал над живота и любовта да властва, и да оживотвори цялата Земя. На Оранжевото заповядал здравето и правдата да пази. Като дошъл до Жълтото, Той му поверил ума и радостта на човека, та да е разумен и весел. Всичко, що расте и се развива, Бог обагрил в Зелено, да се радват тварите на плодородие и изобилие. А със Синьото Той оцветил небето, та да напомня за свободата и истината, та с вяра и красота да живеят хората.

И така през всички цветни краски потекла Силата Божия между Черно и Бяло, та нов и чуден живот на Земята дала.
И заживели хората цветно и красиво.
И шарена багреница живота им изпълнилa...

сряда, 27 април 2016 г.

Воскресение / HE IS RISEN !!!Него го предадоха.
От Него се отрекоха.
Той беше осъден. Отхвърлен. Бит. Подиграван. Хулен. Оплют.
Той беше разпнат.
Изоставен...
Но Той изпълни Волята на Отца.
Той изкупи греховете на Човечеството.
Той беше смирен. Изцеряваше болни.
Прощаваше...
Той отдаде своя живот. За нас...
ДНЕС НЕГО ГО НЯМА СРЕД МЪРТВИТЕ.
ТОЙ ВОСКРЕСЕ!!!

He was betrayed.
Him is denied.
He was convicted. Rejected. Bit. Mocked. Vilified. Spat.
He was crucified.
Abandoned ...
But he fulfill the Will of the Father.
It redeem the sins of mankind.
He was humble. He healed the sick.
He forgave ...
He gave his life. About us...
Today it is not among dead.
HE IS RISEN !!!

неделя, 24 април 2016 г.Днес цветята ухаят. Днес цветята танцуват.
Днес цветята мечтаят. Днес цветята празнуват.
Днес изпъстрена нежност над света се разстила,
с аромат от надежда…
Днес ехти над земята този празник вълшебен,
отреден за цветята…

Честита Цветница на тези, които носят имена на цветя!
Честит Празник на всички!
Нека дните ни бъдат изпъстрени, цветни и красиви!

петък, 1 април 2016 г.

Пролет ...Вървя по своя път със бавни стъпки
прегърнала желанието си
да те посрещам...
Лъха вятър нежен – като тръпка,
и се отронва в моите коси като надежда –
бял и розов цвят от прецъфтяващи дървета...

Spring ... go my way with slow steps
hugged his desire
to meet ...
Breathes gentle wind - a thrill
and blow off in my hair as hope -
white and pink color of overblown trees ...

петък, 19 февруари 2016 г.

Приказка за вечната любов / A tale of eternal love


Според древна елинска легенда хората някога не са изглеждали като днес. Мъжът и жената били съединени в едно цяло, с две лица - мъжко и женско, обърнати на различни страни. С едно тяло и две сърца, които туптели в еднакъв ритъм. Но Зевс се разгневил на човека, ударил го с мълния и го разсякъл на две. И захвърлил двете половинки в двете посоки на света.И казал – нека отсега нататък всеки от вас да броди по света и да търси своята половинка...И от тогава хората ходят по Земята и всеки един от тях търси своята полoвинка...
А когато я намери – се чувства неземно щастлив...

According to ancient legend Hellenic people ever not look like today. The man and woman were united in one, two persons - male and female, facing different countries. With one body and two hearts beating in the same rhythm. But Zeus is angry with the man hit him with lightning and slashed in half. And he threw two halves in both directions of world. But said - let henceforth each of you to wander the world and seek his mate ... And then people walk the Earth and each seeks his mate ...
And when you find - feels happy unearthly...

неделя, 7 февруари 2016 г.

Бленуван танц / Daydreaming dance

Всеки иска да бъде щастлив.
Кое ни прави щастливи? Надеждата - фалшива, реална или истинска?..... Дали е вярно, че всеки има живота, който иска? ...
Нищо не ни пречи да помечтаем...
Приятен и романтичен ден...

Everyone wants to be happy.
What makes us happy? Hope - false, real or true? ..... Is it true that everyone has a life you want?
Nothing prevents us to dream ...
Pleasant and romantic day ...